Publicerad av Magnus Jönsson den 23 Mar 2022

För att bjuda in grannklubbar till evenemang i er klubb använder vi distriktets hemsida.

Det är ett begränsat antal användare i varje klubb som har behörighet till denna distriktsmodul.

Modulen ger hög behörighet i distriktet och ska behandlas med omsorg. Ingen vill ha onödig e-post.

Endast klubbar i närområde får bjudas in till klubbens evenemang.

Har ni ett evenemang där ni vill bjuda in fler klubbar, kontakta distriktssupporten.

En förutsättning för utskick är att ni först har skapat aktuellt evenemang i er klubb och valt att visa den i distriktsmodulen.

 

Vi har utbildningstillfällen för att få tillgång till denna modul. Inbjudan skickas ut till klubben.