Publicerad av Magnus Jönsson den 01 Jan 2024
I blocket "Medlemskap" finns ett alternativ med "Tidigare medlemmar".
Där ligger avslutade medlemmar i klubben
 
 
 
Listan över tidigare medlemmar är inte läsbar och ska inte hanteras.
Innehållet i listan är tidigare medlemmar som anonymiseras efter distriktkonferensen varje år.
Det är endast innevarande års tidigare medlemmar som syns.
Anledningen är "GDPR" och hantering av personuppgifter. Önskar ni ytterligare info kring GDPR kontakta mig.
 
Den anonymiserade listan över tidigare medlemmar används för statistik och rapporter i klubb och distrikt, så radera inga uppgifter, fast det kan vara frestande.