Distrikt 2395 är det nya stora Rotarydistriktet som bildas av nuvarande
distrikten 2390 (Skåne "gamla Malmöhus län") och distrikt 2400 (Skåne "gamla Kristianstad län", södra Halland, Kronoberg och Blekinge).
Distriktet kommer att starta 1 juli 2024. I och med detta upphör de båda distrikten 2390 och 2400.
Distrikt 2395 är därmed inte någon samman­slag­ning av de tidigare distrikten utan ett helt nytt distrikt.
 
Det nya distriktet kommer att omfatta ca 100 klubbar.