Snabbfakta
 
Program, fonder och stiftelser
 
Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation för studenter och yrkesverksamma från 18 år. I de lokala klubbarna utvecklar man sina ledaregenskaper, nätverkar  internationellt och genomför samhällsprojekt.
Står för Rotary in Action.

Läs mer om Rotaract på rotary.org

Rotary Youth Exchange är vårt program för ungdomsutbyte. Genom dessa program kan unga människor få stipendier, resa på kulturella utbyten eller hjälpa ett samhälle genom att delta i ett serviceprojekt.
 
RYLA, Rotary Young Leadership Awards, är ledarskapsutbildning för ungdomar.
 
RFE, Rotary Friendship Exchange, är ett internationellt utbytesprogram för rotarianer och deras familjer.
 
RLI, Rotary Leadership Institute, är en dialogbaserad och interaktiv ledarskapsutbildning för rotarianer.
 
Rotary Peace Center,  ett Masterprogram i freds- och konflikthantering vid Uppsala universitet, ett av sex i världen.
 
TRF, The Rotary Foundation, är en icke vinstdrivande organisation som stöder Rotarys ansträngningar för att uppnå världsförståelse och fred genom internationella humanitära, pedagogiska och kulturella utbytesprogram. Det stöds enbart av frivilliga bidrag.
 
Rotary Doctors är rotarianer som är läkare eller tandläkare besöker drabbade områden för att hjälpa till med vaccinationer, läkarvård med mera på plats. Stiftelsen bakom är Läkarbanken.
 
– U-fonden, är vårt program för internationellt utvecklingsarbete.
 
Rotary Hjälper, en insamlingsstiftelse med 90-konto.

Shelterbox Sverige, omfattar katastrofhjälp, nödboende och livräddande material. I nära samarbete med Rotary.
 
Kurt Belfrages minnesfond innebär att stödja ungdomars personliga utveckling. Kurt Belfrage var organisatör av Sveriges första Rotaryklubb.