SupportsidA och handböcker

ClubRunner support och stöd till klubbarna i kommunikation och varumärkeshantering

Information
Utskick till IT-samordnare, sekreterare och tillträdande president i Distrikt 2400
 
Bästa klubbfunktionär med ClubRunner ansvar!
Inför det nya rotaryåret hoppas jag att sittande styrelse har många idéer till det inkommande funktionärsteamet för att förbättra klubbens kommunikation och synlighet - vilket ni absolut kan göra med stöd av ClubRunner. 
 
Glöm inte att uppdatera ert medlemsregister i ClubRunner så att medlemmar och funktionärer är rätt och att de är synkroniserade mot MyRotary. Läs mer på nedanstående länk och tänk på att ni är klara senast den 25 juni med eventuella justeringar.
 
 
 
I övrigt önskar vi i kommunikationsgruppen er en skön sommar och vi ses i den nya distriktet 2395 i augusti.
 
Magnus Jönsson
Distriktets IT-samordnare (DITS) i D2400
Ordf. PR-kommunikationsgruppen i D2395
 
Vid uppdatering av ClubRunner App för Android eller IOS kan en del fel uppträda.
Här är några tips för att åtgärda felen:
 
  1. Logga ut från App och logga in igen. Då uppdateras ClubRunner innehållet (cache).
  2. Hjälper inte detta så avinstallera App. Därefter kan ni installera App igen.  
  3. Ställ in språket under "Preference" i menyn på App.
Kvarstår felet så kontakta supporten på rotary2400@gmail.com
 
hälsningar
ClubRunner support i distrikt 2400

Support team

IT-samordnare/strateg 
Kommunikatör
Hur fungerar vår support ?
Support på ClubRunner och våra andra stödsystem hanteras av
distriktets supportteam.
 
Support  för klubben hanteras av klubbens IT-samordnare
 
 
 
 
Rotary
Utbildningsmaterial
Publikationer på svenska
---------
Informationen är flyttat till Learning Center på MyRotary.org > 
Inloggning krävs,
sök på "svensk"
Varumärke
Varumärket -igenkännande
---------
ClubRunner
Guider / Filmer
Supportsidor övrigt