Publicerad av Magnus Jönsson den 04 Dec 2021
ANONYMISERA F D MEDLEMMAR
 
När klubben inte längre har anledning att bevara personuppgifterna kräver GDPR att dessa tas bort. För att ändå bevara medlemsstatistik etc har ClubRunner en anonymiseringsfunktion som löser detta så att siffrorna för medlemsutveckling, närvaro m m inte påverkas. Data som inte direkt kan kopplas till person raderas inte, t ex in- och utträdesdatum i klubben, klassifikation.
 
Om klubben inte har särskilda skäl att vänta med detta rekommenderar distriktet att funktionen körs ca fyra månader efter utgången av rotaryåret då medlemskapet avslutades
I vårt distrikt hämtar en lista på avlidna från ClubRunner inför distriktskonferens och årsmöte, så vänta med att anonymisera dessa uppgifter tills november månad efterföljande år.
 
 
Notera dock att f d medlemmar finns tillgängliga genom funktionen Transfer New Member (blå knappen på sidan Medlemslista) som söker i RI:s register world wide. Där kan du se klubbhistorik och om vederbörande har ett aktivt medlemskap i någon klubb.
 

RI-registret (MyRotary)

Alla Rotarymedlemmars data sparas hos Rotary International i USA för "all evighet", utan anonymisering. RI:s lagring kan vi i Sverige inte påverka eller ta ansvar för, men vi kan se till att våra egna rutiner följer GDPR.