Publicerad den 07 Mar 2021
Kära Rotaryvänner, visst är det härligt med ljusa dagar, solsken och blå himmel. Det känns onekligen som om våren börjar närma sig!
Vår inkommande distriktsguvernör, Bengt Jansson har deltagit i Assembly, utbildningen för blivande guvernörer, digitalt från Ängelholm. Här berättar han något om sina upplevelser.
Men jag lyfter också en hel del annat, som till exempel hur Halmstad Rotaryklubb bidrar till vaccin till förmån för End Polio Now och det gemensamma vattenprojektet under temat "Ringar på vattnet". 
 
 
Virtuellt International Assembly
– Vem hade väntat sig att alla evenemang inom Rotary skulle ställas in och ersättas av virtuella möten. Under september i fjol var vi tvungna att genomföra GETS, Governors Elect Training Seminar, virtuellt och i december kom beskedet att International Assembly, IA, i Orlando också var inställt och det skulle genomföras virtuellt och via Zoom. Men det är bara att gilla läget, men det hade självklart varit kul att få uppleva det, säger Bengt.
 
 
 
Under perioden 2-11 februari genomfördes IA och det var en kombination av föreläsningar och gruppövningar. Allt var mycket proffsigt genomfört och RI hade satsat stort. Generellt var det hela mycket lyckat trots att man inte kunde ha direktkontakt med de andra deltagarna.
Den nya RI presidenten Shekhar Mehta presenterade sitt budskap för det kommande året – Serve to Change Lives. Översatt till svenska blir det Din insats förändrar liv. Stort fokus lades på att Rotary skulle växa och målsättningen är att under det kommande året fram till och med 1 juli 2022 skall vi växa från 1,2 miljoner medlemmar till 1,3 miljoner medlemmar. Ju fler vi är desto större möjligheter har vi att hjälpa andra. Hur vi ska arbeta med detta i vårt distrikt kommer jag att presentera vid PETS, President Elects Traning Seminar, och de kommande klubbesöken. En sak är i varje fall klar – virtuella möten är här för att stanna.
 
 
Webbinar om Östersjön den 23 februari 2021
The Baltic Sea Rotary Action Network hade ett First Member Meeting Webinar 23 februari 2021. Är man intresserad av detta evenemang kan man nu se programmet på  https://sites.google.com/rotaryfinland.org/basran
 
World Water Day 22 mars 2021
Sedan 1993 har FN uppmärksammat denna dag som Världsvattendagen för att belysa hur viktigt rent vatten är. I år är temat Valuing Water. Gå gärna in på hemsidan www.WASH-RAG.org för att få tips och idéer till klubbarnas kommande vattenprojekt i maj!
 
Rotary Doctors
Flera klubbar har i början av året stöttat olika klubbprojekt i Kenya. I vårt distrikt är det Ängelholmsklubbarna som har sponsrat en brunn. 
 
Vattenprojektet/tema i vecka 21 
Att vatten är något som förenar många av klubbarna i vårt distrikt är ingen hemlighet. Flera genomför en rad beundransvärda projekt. Både lokalt, nationellt och internationellt. Detta väckte därför idén om att göra något tillsammans på vattentemat. Distriktets kommunikationsgrupp stöttar upp om hjälp behövs i marknadsföringen. En banner har tagits fram för klubbarnas hemsidor där vi vill att ni länkar den vidare till distriktets webbplats där projekten visas och successivt läggs in. Det här är ett ypperligt sätt att visa vad vi gör och för att synas mer i samhället. Aktiviteten är planerad att genomföras under vecka 21. Observera att varje klubb bestämmer innehållet och vad man kan tänka sig att göra. Ni som inte har ett eget vattenprojekt – ta gärna kontakt med en annan klubb och ”haka på”. Det här är klubbprojekt men under ett gemensamt distriktstema: Rotary skapar ringar på vattnet. För mer information: Kontakta gärna din assisterande guvernör.
 
 
Rotaract
8-14 mars är det 2021 World Rotaract Week som celebreras med online evenemang under veckan. Du kan hitta mer information på Facebook om tider mm.  https://www.facebook.com/events/747141379542863
 
End Polio Now
Vår End Polio Now-ansvariga i distriktet, Elisabeth Bava, har de senaste veckorna varit ute digitalt och talat om sina personliga erfarenheter av Polio för flera klubbar, som på något sätt bidrar till vaccin.
– Helt i vår guvernör Agnetas anda med månadssparande, säger Elisabeth.
Någon klubb lägger 1 kr /dag medlem, en annan 2 kr, några mycket mer.
 
 
Så här gör Halmstad RK:
Vår hjälpinsats och insamling går detta verksamhetsår till End Polio Now. Styrelsen har beslutat rekommendera alla medlemmar (även andra är naturligtvis välkomna) att skänka minst 2 kr per dag under året, d.v.s. totalt minst 730 kr. Man swishar ett engångsbelopp eller lägger upp en stående överföring. Klubben lägger sen lika mycket som medlemmarna (upp till 20000 kr) och dessutom bidrar
Gates med dubbelt så mycket! Vi hoppas nå 100.000 kr.
Ett fantastiskt fint initiativ av Halmstad RK och något som fler klubbar gärna får ta efter! Vi har lovat världens barn att vi ska utrota polio!
 
Paul Harris Fellow (PHF)/ Donationer
Här får du lite tips om hur du beställer PHF, du kan läsa mer på www.rotary.se under fliken support. En PHF är en uppskattad gåva till en klubbmedlem som engagerat sig lite extra!
 
 
För att säkerställa att Paul Harris Fellowcertifikat och nålar kommer fram i tid:
– Om du vill lämna in en PHF-ansökan samtidigt som du gör en donation till TRF, vänligen fyll i blanketten Recognition Contribution form. Samma dag som du överför din donation (glöm inte att använda RI exchange rates), skicka in ansökan tillsammans med en kopia på banköverföringen till din TRF-representant.

– Om du vill ansöka om en PHF med tillgängliga PHF-poäng, vänligen använd blanketten här

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta mig!

Bevara miljön - Global Grants kan sökas från den 1 juli
Du kan nu hitta information om hur RI, Rotary International, kommer att bevara miljön i de uppdaterade Areas of Focus Policy Statements. Klubbar och distrikt kan ansöka om Global Grants inom detta område från och med den 1 juli. Om du vill ansöka läs noga igenom policyuttalandet för att försäkra dig om att dina föreslagna aktiviteter kan godkännas för finansiering.

Håll avstånd, tvätta händerna och spara kramarna några månader till. 
Bästa hälsningar från er distriktsguvernör Agneta