Publicerad av Bengt Jansson den 16 Aug 2021
Lördagen den 14 augusti hade vi det första funktionärsmötet i distriktet och jag fick en positiv känsla att klubbarna är på gång med att starta verksamheten igen.
Just att komma igång efter så lång tid av stillestånd är en utmaning och vi får alla hjälpas åt.
Min planering för klubbesök är inne i slutskedet och starten blir den 24 augusti i Karlskrona. Under september och oktober har jag många besök inplanerade, så i princip drygt hälften av klubbesöken är avklarade tills vi skall ha distriktskonferens. Merparten av besöken på orter med flera klubbar blir gemensamma och det tror jag kan bidra till bättre  sammanhållning och möjliggöra att klubbarna på respektive ort genomför projekt tillsammans.
 
Under året utmanar vår världspresident klubbarna med att de tillsammans med någon annan klubb skall genomföra "Rotary Days of Service". Genom att göra ett lokalt samhällstjänsteevenemang tillsammans med en annan klubb visar vi goda exempel på vårt yrkesnätverk och vår samhällsnytta. Bjud in medlemmar, angränsande klubbar, lokala föreningar, vänner och familjer till evenemanget. Förhoppningsvis så leder det till att vi får fler medlemmar till våra klubbar. Ni kan läsa mer om Rotary days of Service på rotary.org.
 
Som jag nämnde i mitt förra månadsbrev så sker distriktskonferensen mellan den 22-24 oktober i Ängelholm och vi kommer att hålla till på det nybyggda hotellet Hus 57. Temat för konferensen är "Tillväxt" och kommer att fokusera mycket kring världspresidenten ambition och mål att vi skall växa med 100 000 nya medlemmar i världen under året. Mycket kommer att ha fokus på medlemstillväxt och förhoppningsvis kunna ge alla deltagare lite inspiration i arbetet. Detta kommer vi att diskutera både på mina klubbmöten och distriktkonferensen. I slutet av augusti kommer ni att kunna börja anmäla er.
 
Ha en fortsatt skön sensommar så ses vi under hösten.