Arbete pågår kring ny distriktsindelning

Under helgen 28-30 januari träffades de tio svenska distriktsguvernörerna i Göteborg för samtal kring ny distriktsindelning i Sverige.
Resultatet av den omröstning som pågått i klubbarna och avslutas gav inte ett enhälligt stöd till det presenterade förslaget på ny distriktsindelning. 

De tio guvernörerna påbörjade arbetet med att ta fram ett reviderat förslag på ny distriktsindelning.
Förslaget kommer antas vid distriktsguvernörernas möte den 16 februari. 
Därefter kommer förslaget att skickas ut till klubbarna för ny omröstning.
Grunden i förslaget är att Sverige skall delas in i sex nya distrikt.

Vår förhoppning är att Rotary International Board of Directors kommer kunna ta ställning till förslaget vid sitt möte i april och att den nya distriktsindelningen kan börja gälla den 1 juli 2024.
Vi föreslår att de sex nya distrikten ingår i samma zon, zon 17.
 
Utöver det så pågår det just nu mycket verksamhet i distriktet.
 
Vi skall välja en guvernör för 2024-2025 och jag hoppas att vi hinner avsluta det arbetet före PETS, så vi kan presentera kandidaten.
Detta kommer att vara vår första nya valda guvernör som får ta sig an det nya distriktet - vilken utmaning.
 
Jag nämnde PETS och det är planerat till den 26 mars i Åhus.
Peter Glimvall planerar aktiviteten och han kommer inom kort att skicka ut kallelse till berörda.
 
Mina klubbesök börjar lida mot sitt slut och merparten har varit intressanta och inspirerande.
Mitt mål under besöken har varit att inspirera till förnyelse, föryngring och att göra Rotary mer tillgängligt.
Tillgänglighet - i form av alternativa mötesformer och mötestider - tror jag är en av våra största utmaningar framåt.
Många klubbar har tydliga mål kring dessa punkter och jag skickar påminnelse till er som ännu inte har börjat.
 
Nu verkar det som att pandemin går mot sitt slut och att vi kan börja få igång vår klubbmöten igen.
Det blir en perfekt start för Peter då hans år tar vid.