Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medlemmar och klubbar som deltagit i den gemensamma insamlingen till förmån för Ukraina under månaden.
Insamlingen pågår till den sista mars och det är under den tiden som Akelius Fondation som dubbar våra insatta medel.
Igår, 2022-03-11, klockan 18:00 hade Rotary i Sverige skänkt 3 709 331 kronor. Bra jobbat alla och det ser ut att bli mer.
Från distriktets sida kommer vi att skänka 50 000 kronor och ta pengarna från vår katastroffond.
Alla bidrags skänks via Rotary Hjälper och ni kan läsa mer om hur man gör på deras eller distriktes hemsida.
 
Omröstningen rörande den mindre justeringen av de nya distrikten och den 20 mars stänger vi möjligheten att rösta.
Hittills så har jag fått in svar från 22 klubbar och samtliga har svarat ja till förslaget.
Om man avstår från att rösta kommer det att tolkas som ett ja i sammanräkningen.
Vid den förra omröstningen så svarade 35 klubbar ja till förslaget så jag räknar med att det blir ungefär lika många nu.
Mer information kommer och jag hoppas kunna redovisa för hela Sverige när vi ses på distriktssamråd i Åhus.
 
Under månaden som gått har vi också valt vår sista distriktsguvernör i D-2400.
Kommittén har valt Ulla Ståhl och meningen är att hon blir den första eller andra guvernören i det nya distriktet i söder omfattande Blekinge, Skåne och delar av Halland.
Ulla är en erfaren Rotarian och är just nu medlem i Karlkrona Aurora. 
På den kommande PETS i Åhus så kommer Ulla dit och presenterar sig lite kort.
 
Avslutningsvis vill jag gratulera att Elisabeth Bava har tilldelats Regional Service Award for a Polio-Free World for 2021-2022 för hennes insatser att nå en polio fri värld.
Vi skall vara stolta i distriktet att vi har eldsjälar som Elisabeth.
Överlämning av utmärkelsen kommer att ske vid ett lämpligt tillfälle under året och Peter Glimvall och jag jobbar på det.
 
Nu skall jag ut i vårsolen och göra lite trädgårdsarbete och i eftermiddag blir det nog en kortare golfrunda.