Publicerad den 04 May 2021
Kära Rotaryvänner!
Jag har varit lite osynlig under april månad eftersom jag drabbades av Covid-19 och hamnade på sjukhus i 14 dagar. Nu är jag konvalescent i hemmet, men blir så sakteliga bättre för varje dag, men är fortfarande ganska trött.
Stort tack till alla er som fått kännedom om min sjukdom och hört av sig via mejl, Facebook och med blommor. Det har verkligen piggat upp. Stort tack också till IPDG Annika Svensson som vikarierat för mig under PETS och i styrelsen för Svensk Rotary Service.
I det här brevet har jag flera ”gästskribenter”, vår DITS Magnus Jönsson och Ann Lönnberg som sitter med i distriktets PR & Kommunikationskommitté, och vår assisterande guvernör i Halland, Elisabeth Strokirk. Deras inlägg kan ni läsa om lite längre ner i brevet.
 
End Polio Now
Tänk om vi var och en sparade 1 krona per dag, för det klarar vi allesammans, före 30 juni så blir det en rejäl slant! Gör det gärna klubbvis och informera mig hur mycket pengar ni satt in så är klubben med i tävlingen om de tre bästa klubbarna som får ta emot ett pris på höstens distriktskonferens.
 
 
 
SRS Svensk Rotary Service
IT-frågan har diskuterats under många år och även under det här året. Man har tittat på flera system som ska ersätta ClubAdmin. Under april har SRS bestämt sig för att man förordar ClubRunner. Vi är tre distrikt med 135 klubbar som redan kör ClubRunner och av de övriga 7 distrikten har 5 distrikt beslutat sig för ClubRunner, MEN det är upp till varje klubb att bestämma vilket IT-system de vill ha eftersom våra klubbar är autonoma!
 
RYLA
Maj är Youth Service-månaden. Hjälp Rotary att fortsätta stödja den positiva förändring som genomförs av ungdomar och unga vuxna genom ledarskapsutvecklingsaktiviteter. En bra början är att skicka ungdomar på RYLA, Rotary Youth Leadarship Awards, vilket jag hoppas att många klubbar gör!
 
Rotary online
Nästa möte, som vänder sig till alla Sveriges rotarianer äger rum den 19 maj, Det är D-2370 som ansvarar för detta programmet. Tema för programmet och länk kommer att läggas ut på distriktets hemsida.
 
Rotary Doctors
Sista veckan i april var det "Internationella vaccinationsveckan" för att understryka vikten av vaccin, naturligtvis vaccin mot covid-19 men framförallt barnvaccinerna som varje barn i världen borde ha rätt att få. Vacciner förhindrar 3-4 miljoner dödsfall varje år. Till exempel minskade dödligheten i mässlingen från 2000 till 2016 med 84 % i världen och polio har minskat med 99 % sedan 1988. Men det är fortfarande 19,7 miljoner barn som inte får de ordinarie barnvaccinerna, bland annat i västra Kenya i de områden där Rotary Doctors arbetar. Det är därför viktigt att både övertyga föräldrar om vikten att barn blir vaccinerade och att göra vaccination tillgänglig även till de familjer som bor långt från hälsodispensärer och vårdcentraler, och det är vad Rotary Doctors gör. Största månadsgivare under mars månad var Värnamo RK i vårt granndistrikt 2380 som skänkte hela 300 000 kronor!
 
Foto: Rotary Doctors
 
Digitala Almedalsveckan
Rotary kommer att delta på digitala Almedalsveckan i juli månad. Mer om detta kommer i nästa månadsbrev.
 
 
 
Ringar på vattnet – vårt vattenprojekt under vecka 21 
Ni klubbar som bestämt er för att delta, glöm inte att länka till distriktets hemsida så alla kan ta del av vad som sker i vårt distrikt. Jag såg idag att man lättar på restriktionerna så att 500 personer kan träffas. Så det underlättar säkert för de som arrangerar aktiviteter i vecka 21. På tal om detta så kan ni också beställa nya fräscha västar till era events. Se avsnittet från Elisabeth Strokirk längre ner om profilprodukter.
 
Rotaract 
Även vår Rotaractklubb i Kristianstad deltar i Ringar på vattnet genom ett lotteri som vänder sig till alla rotarianer i Distrikt 2400 där man har möjlighet att vinna en havsinspirerad målning av Malena Olsson. Lotterna kostar 50,- och swishas till 123 116 26 01. Pengarna som samlas in kommer oavkortat att gå till pågående vattenprojekt i vårt distrikt. Vill man se konstverket går man in på distriktets hemsida under om fliken Rotary och därefter Rotaract.
Marinela Prodan i Rotaract säger att alla ska känna sig välkomna att delta! Tillsammans för Rotary och en bättre värld!                          
 
Hemsidor
Apropå hemsidor, se till att ni i klubbarna har inbjudande och trevliga hemsidor, vilket underlättas när vi nu har ClubRunner. Det är klubbens ansikte utåt och kan kanske bidra med en och annan ny medlem!
 
 
Vill du delta på digital Convention?
Årets Convention var tänk att äga rum i Taipei, men blev inställd p g a rådande pandemi. Nu bjuder man in till en digital Convention den 12 – 16 juni. Kampanjpriset är 49 US dollar. För att erhålla detta pris behöver registreringen göras före 7 maj. Därefter betalas 65 US dollar. 
Maj månads dollarkurs är 8,37. 
Gå gärna in på Rotary Convention 2021 här och läs mer, och där du också kan registrera dig! 
 
 
 
Magnus Jönsson, distriktets IT-samordnare: 
Ett år med nya verksamhetsstödet ClubRunner
 
Nu har vårt distrikt använt ClubRunner i snart ett år och klubbarna har anslutit sig efterhand.                                                                                                                    
De första klubbarna anslöt sig till ClubRunner innan midsommar 2020 och sista klubben anslöts i april i år. 
Vi har haft många utbildningar och informationsträffar, tyvärr de flesta digitalt. Jag hade hoppats att få besöka er men så blev det inte.
Ni klubbar är nästan i mål nu, men några uppgifter till ska ni som är ansvariga stämma av innan vi lämnar det gamla ClubAdmin.
 
Jag har uppskattat att få arbeta tillsammans med er och hoppas att vi kommande år kan ta samarbetet till nästa nivå, med bland annat ClubRunner som resurs.
Ni får gärna komma med förslag och frågor hur vi kan använda ClubRunner och bli bättre på att kommunicera. 
 
 
Ann Lönnberg:
Om Rotarys varumärke och hur vi hanterar mejl
 
Ett varumärke är det mervärde som skapats i en verksamhet. Varumärkets styrka beror på organisationen bakom varumärket.
Mervärde är något man åstadkommer gemensamt. Nyckelord för att lyckas bygga ett starkt varumärke är delaktighet, samhörighet och stolthet. Det viktigaste verktyget i den processen är kommunikation.
 
Som ett stöd för kommunikation har Rotary skapat en grafisk manual "Voice and Visual Identity Guidelines", så att vi som klubbar och distrikt enkelt ska kunna visa att vi är ett enat Rotary som jobbar tillsammans mot samma mål. Den grafiska manualen kan ses som en handbok i hur vi bäst kommunicerar för att bygga och uppfattas som ett starkt varumärke. 
 
Som exempel visar handboken oss hur vi hanterar Rotarys logotyp. En logotyp är en symbol för varumärket, en kvalitetsmärkning som flera generationer av rotarianer byggt upp. Som god ambassadör för Rotary behandlar man logotypen med respekt.
Övriga väl genomtänkta riktlinjer i den grafiska manualen finns där av samma anledning, ett enat Rotary och ett starkt varumärke.
 
Exempel på hur logotypen hanteras. Nyhet är att vi kan lägga till projektnamn till höger om hjulet. Typsnitt Arial eller Frutiger.
 
 
 
Hur hanterar vi mejl?
 
Innan du klickar på Skicka, fråga dig själv:
  • Är detta mejl nödvändigt att skicka? Och ska jag skicka det just nu?
  • Har jag lagt till rätt mottagare, behöver alla få denna info eller har jag kanske glömt någon?
  • Beskriver ämnesraden innehållet i mailet? Tänk sökbarhet.
  • Är jag kortfattad och tydlig i mitt mejl? Skriver du långt, kan du förlora läsaren.
  • Att vidarebefordra ett mejl kräver extra eftertanke. Stäm alltid av med den ursprungliga avsändaren om hen tillåter att du vidarebefordrar mejlet.
  • Undvik att påbörja ett helt nytt ämne i ett mejl som behandlar ett annat ämne. Det blir otydligt för mottagaren och minskar sökbarheten.
  • Använd e-postsignatur med dina kontaktuppgifter.
  • Om du ska mejla till många rotarianer, tänk på att det är smidigt att e-posta genom ClubRunner.
Medlemsenkät om vilka profilprodukter vi önskar att ha i våra klubbar 
 
Assisterande guvernör Elisabeth Strokirk har lagt ner ett stort arbete med att ta fram profilprodukter som kommer att säljas via ett företag som heter Json. Alla produkter har godkänts av Rotary International i Evenston så att logotyp med mera är i sin ordning. 
Nu behöver Elisabeth er hjälp, som innebär att vi medlemmar svarar på bifogade enkät som ni hittar på denna länk.  Det är jätteviktigt att ni tycker till om de produkter som just nu är aktuella så att vi inte har produkter som inte attraherar er.
 
Beställ redan nu era reflexvästar och få dem till vecka 21 
 
 
Elisabeth hälsar att det inför vattenprojektet vecka 21 går att beställa de nya Rotaryvästarna så att vi syns på ett proffsigt och enhetligt sätt enligt Rotarys profil.
Mejla Elisabeth eller ring så ser hon till att västarna hinner fram i tid. Minsta antal att beställa är 10 st och beställning före 7 maj kl 12.
elisabeth.strokirk@telia.com tel 0708-34 94 01.
 
 
Jag vet att jag är tjatig men…
Kära rotarianer gå in på distriktets hemsida en gång i veckan för att hålla er uppdaterade om vad som händer! Detta kommer jag att skriva även i de kommande Guvernörsbreven så att ni inte glömmer det!
Var rädda om er, håll avstånd, tvätta händerna, nys i armvecket!
Er DG Agneta