Mitt år som distriktsguvernör går mot sitt slut och jag är inne på den sista månaden före det att jag lämnar över till Peter Glimvall. Året har gått fort och det har fyllts av både positiva och negativa upplevelser, men jag har lärt mig mycket om både Rotary internationellt, vårt distrikt och våra klubbar.
 
Ett av mina främsta mål under året har varit att vända trenden med den vikande medlemskurvan i vårt distrikt. Även vår RI president hade samma mål och att Rotary totalt skulle växa med 100 000 nya medlemmar under året. Jag översatte det till vårt distrikt och kom fram till att vårt mål skulle bli 188 nya medlemmar i nettotillskott. Detta har jag tagit upp på samtliga klubbesök, försökt ge inspel på hur man kan göra och det har varit med i vår strategiska plan för året. När jag fick de senaste siffrorna från RI, så kan jag konstatera att vi inte alls fått den tillväxten, utan som "vanligt" minskat i distriktet totalt. 1 juli 2021 var vi 2252 medlemmar och i maj 2022 är vi 2160 medlemmar. En minskning med 92 medlemmar som väl överensstämmer med trenden de senaste åren. Oavsett, så har faktiskt samtliga distrikt i Sverige minskat sin medlemsbas. Ett stort bekymmer och att komma ut denna trend känns svårt. På distriktskonferensen i höstas så hade vi med Kairos Future som en av talarna. Ett inspel från dem var att en organisation från 1905 måste anpassa sig och leva som vi gör 2022. Är vi där eller kan vi göra mer?
 
Den enskilt största frågan under året har varit det arbete som samtliga DG gjort kring den nya distriktsindelningen. Igår kväll kom beslutet att styrelsen i RI har bekräftat det förslag som lagts av oss. Det känns skönt att vi kan lägga denna frågan bakom oss och att vi tio distrikt blir sex distrikt 1 juli 2024. Hela Sverige kommer att tillhöra zon 17 från och med detta datum. Jag känner att jag kan lämna denna fråga vidare nu till våra kommande guvernörer i distriktet.
 
En av våra nuvarande klubbar har beslutat sig för att lägga ner verksamheten den 30 juni i år och det är Lammhult. Jag hade själv ett kul och intressant möte där, trots att vi var få. Men jag hoppas att ni känner er bekväma med ert beslut och att ni kan fortsätta att vara med i Rotary fast i andra klubbar. Om det finns fler klubbar som vi avsluta sitt medlemsskap eller slås samman med andra så skall ni meddela Sari detta senast den 15 juni. Ni når henne på sari.mettinen@rotary.org och hon hjälper i i de praktiska arbetet.
 
Jag skall också nämna ett par saker som distriktets DITS, Magnus Jönsson, vill ha med i månadsbrevet.
  • Stäm av klubbens medlemsregister senast den 30/6 eftersom fakturan från RI bygger på antalet medlemmar den 1/7.
  • Lägg in nya funktionärer i och justera behörigheter i Club Runner. Detta skall också vara gjort senast den 30/6.
Ni kan självklart kontakta Magnus Jönsson om ni har praktiska frågor och ni når honom lättast på magnus@emak.se
 
Avslutningsvis hälsar jag alla våra medlemmar välkomna till guvernörsskifte i Karlskrona den fredagen den 1 juli.
Tack för mig och tack alla klubbar jag besökt under året. Det har varit lärorikt och inspirerande.